Wademecum - 4oceans
447
page-template-default,page,page-id-447,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Wademecum

Pomoce nawigacyjne

Pomoce nawigacyjne

 

Chart Mapa
position
latitude
longitude
tidal streams and currents
distance
restricted / prohibited sea area
spoil ground / dumping ground
exercise or practice area
submarine / overhead cable
pozycja
szerokość geograficzna
długość geograficzna
prądy pływowe
odległość
obszar zabroniony
wysypisko podwodne
rejon ćwiczeń
kabel podwodny / nad wodą

 

Tide Pływ
the tide is rising
the tide is falling
When does the tide begin to rise / fall
What is the depth at high / low water here
The depth at high / low water here is … meters.
The set of the tide is … degrees.
The rate of the tide is … knots.
You should wait until high water High water is at ..
jest przypływ
jest odpływ
Kiedy zaczyna się przypływ / odpływ?
Jaka jest głębokość podczas przypływu / odpływu w tym miejscu?
Głębokość w tym miejscu w czasie przypływu / odpływu wynosi …
Kieunek prądu pływowego wynosi … stopni.
Prędkość prądu pływowego wynosi … wezłów.
Czekajcie do wysokiej wody. Wysoka / niska woda jest o …

 

Harbour Port
Where is
     the harbour master’s?
     the coast guard?
     the customs office?
     the toilet / shower?
Where is the nearest place where
     water is available?
     propane – butane gas is available?        
     petrol / diesel oil is available?
Where can I obtain a weather forecast?
How much is the berth? / What is the fee?
Where am I to pay the fees?
I would like to buy … shower tokens.
I would like to stay for … nights.
My yacht sets out today / tomorrow / at …
You should not proceed out of the harbour.
The harbour is closed to traffic.
Gdzie jest
     bosmanat?
     straż graniczna?
     urząd celny?
     toaleta / prysznic?
Gdzie jest najbliższe miejsce,
     w którym mogę dostać wodę?
     gaz propan – butan? benzynę
     olej napędowy?
Gdzie otrzymam prognozę pogody?
Ile kosztuje postój?
Gdzie mam opłacić postój?
Chciałbym kupić … żetonów do prysznica.
Pozostanę przez … dni.
Mój jacht wypływa dziś / jutro / o …
Nie opuszczajcie portu.
Port jest zamknięty dla ruchu.

 

    A open roadsted     B harbour approach     C harbour entrance     D breakwater    E breakwater head     G jetty    H outer port    I mooring pier
   J shorelineK basin    L pier    M basin, dock        N entrance channel     P to inner harbour    Q quays    R entrance pier    S passage    Tsea-lock

 

Pilot book Locja
anchorage
boat harbour / boatyard
sunken rock / submerged rock
above-water rock / skerry / rock awash
drying rock
reef / cliff pinnacle rock
wreck
bank
bay / cove / bight
promontory / headland / point
peninsula
islet
island
valley
hill
mountain sharp peak
steep / cliffy / abrupt
seamount chain
glacier
mouth / estuary
nature of the seabed
cobbles / stones
sand
gravel
dredged
seaweed
clay
foul ground
conspicious objects
church
castle
cairn
kotwicowisko
marina / port jachtowy
podwodna skała
skalista wysepka
osuch – skała
rafa / ostre skały
wrak
brzeg (rzeki)
zatoka
przylądek / cypel
półwysep
wysepka
wyspa
dolina
wzgórze
ostry szczyt
stromy
łańcuch górski
lodowiec
ujście
rodzaj dna
otoczaki / kamienie
piasek
żwir
pogłębione
wodorosty
glina
nieczyste, z przeszkodami
punkty orientacyjne
kościół
zamek
kopiec

 

Lights Światła
sector light
leading lights
lights in line
direction light
lighthouse
lightship
Characteristics of a light
Period
intensity
elevation
luminous range
nominal range
geographical range
fixed
occulting
isophase
flashing
quick
Morse Code
alternating
światło sektorowe
światła nabieżnikowe
światła w linii
światło kierunkowe
latarnia morska
latarniowiec
Charakterystyka światła
okres
jasność
wzniesienie
zasięg optyczny
zasięg nominalny
zasięg geograficzny
stałe
przerywane
izofazowe
błyskowe
migające
kodowe Morse’a
zmienne

 

Mooring
Cumowanie
 
Fore and aft mooring
1.   buoy
2.   single-eye mooring rope
3.   stern lines
Mooring alongside
1.  bow line
2.  bow spring
3.  stern spring
4.  stern line
 
 
Mediterranean mooring
1.  cross lines / stern moorings
2.  mooring ropes
3.  weight / mooring post
Prognoza pogody

Prognoza pogody

 

Do odbioru prognoz pogody nie jest konieczna dobra znajomość języka, jednakże niezbędna jest znajomość liczebników, kierunków geograficznych i chociaż kilkunastu podstawowy terminów używanych w komunikatach meteorologicznych.

 

Częstotliwości i godziny prognoz.

 

Prognozy uzyskujemy głównie drogą radiową. Informacje o radiowych komunikatach meteorologicznych uzyskuje się ze „Spisu sygnałów radiowych”, czyli za granicą „Admirality List of Radio Signals”, vol. III, obejmującego informacje o radiowej służbie meteorologicznej całego świata. Angielska prognoza, z której korzysta się najczęściej to:

BBC4 o godzinie 0048, 0520 czasu lokalnego dla częstotliwości 198 kHz

 

Przygotowanie do odbioru prognozy.

 

Właściwe przygotowanie się do odbioru komunikatu meteorologicznego decyduje o powodzeniu. Bardzo ważna jest znajomość akwenów, dla których stacja nadaje prognozę i kolejność, w jakiej będą one podawane. Wszystkie akweny powinny być wcześniej wypisane przez odbierającego prognozę. Gdy prognoza, dla kilku sąsiednich akwenów jest taka sama spiker łączy je podczas podawania komunikatu. Nawet przy słabej znajomości języka można zapisać całą podawaną przez spikera informację pod warunkiem używania odpowiednich symboli i skrótów.

 

Formularz do odbioru prognoz.

 

Rejony synoptyczne są w angielskich prognozach pogody podawane zawsze w tej samej kolejności, a komunikat ma zawsze taką sama strukturę. Typowy komunikat składa się z następujących części:

  1. ostrzeżenia sztormowe
  2. sytuacja synoptyczna
  3. prognoza pogody (w BBC podawana na 24h w innych stacjach często dzielona na najbliższe i następne 12 godzin)
  4. raporty pogodowe z wybranych punktów meldunkowych

Jeżeli podczas odbioru komunikatu nie zdążymy zapisać akwenów, na które podano ostrzeżenia sztormowe, możemy to jeszcze zrobić podczas trzeciej części prognozy. Tutaj zostanie podana siła wiatru. Drugiej części komunikatu praktycznie nie sposób zapisać. Trzeba przygotować i powielić przed rejsem mapkę (albo po prostu ją naszkicować) i rysować w trakcie słuchania. Po odsłuchaniu kluczowej trzeciej części komunikatu, nie należy lekceważyć czwartej, ostatniej. Informacje przekazywane tą drogą są bardzo świeże – sprzed 2-3 godzin i bardzo dokładne – stacje znajdują się na odsłoniętych wysepkach i latarniowcach wokół wysp brytyjskich.

 

Podstawowe terminy używane w komunikatach:

 

Shipping forecast – morska prognoza pogody

Gale warning – ostrzeżenie sztormowe

Low – niż

High – wyż

Kierunki wiatru : South, West, North, East, Southwest etc.

Westerly – z kierunków zachodnich

Veering – skręcanie wiatru zgodnie z ruchem wskazówek zegara (np. z S na W)

Backing – skręcanie wiatru przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (np. z E na N)

Increase – wzrastać

Decrease – maleć

State of sea – stan morza

Calm do 0,1m

Slight do 1,25m

Moderate do 2,5m

Rough do 4m (skala jest dużo szersza, ale głównie te terminy używane są w prognozach)

Very rough do 6m

High do 9m

Very high do 14m

Phenomenal powyżej 14m

Rain – deszcz

Shower – przelotny deszcz

Drizzle – mżawka

Visibility – widzialność

Poor – słaba

Moderate – umiarkowana

Good – dobra

Fog – mgła

Mist – słaba mgła

Hail – grad

Snow – śnieg

Storm – burza

Komendy

Komendy

 

Odejście Leaving
all hands on deck
bow line
let out / unbitt
bow spring
ease out
stern spring
take in
stern line
stop / vast
……. on deck
bow / stern clear
coil the ropes
załoga na pokład
cuma dziobowa
oddaj
szpring dziobowy
luzuj
szpring rufowy
wybieraj
cuma rufowa
dość
……. na pokładzie
dziób / rufa czysta
klar na linach

 

Podejście Berthing
make ready
bowline
make a bowline
heaving line
tie the heaving line
….. to send
….. ready
send
ease out
take in
take out the slack
do not tight
tight & belay
make fast
coil the ropes
cleat
winch / capstan
put it on a winch
handle
lead
put it through a lead
przygotować
pętla ratownicza
zawiąż ratowniczy
rzutka
przywiąż rzutkę
do podania
….. gotowa
podaj
luzuj
wybieraj
zbierz luz
nie wybieraj
wybierz obłóż
obłóż
klar na linach
knaga
kabestan
załóż na kabestan
korba
kluza
przełóż przez kluzę

 

Brasowanie Bracing
men to braces
brace sharp
square the yards
haul around
take …. off the pin
undo
swing the yards
let go & haul
vast on ….
make fast on ….
sweat up on ….
make fast / belay…
tidy up
coil the ropes
do brasów
przebrasować na ostro
przebrasować na square
przebrasować naokoło
zrzuć  …. z nagla
odknaguj
brasujemy
brasujemy    
dość na ….
obłóż ….
wypompować …
obłóż….
klar na linach
zbuchtować liny

 

Stawianie żagli Hoisting sails
make ready the ……
to hoist
unfurl
veer / ease out
haul
sweat up
make fast / belay…
tidy up
coil the ropes
trim
fill
spill
cast off
przygotować
do stawienia
rozmarlować
luzuj
wybieraj
wypompować
obłóż…..
klar na linach
zbuchtować liny
trymować
wypełnić żagiel
luzuj
luz

 

Zrzucanie żagli Dropping sails
make ready the ….
to drop
down
veer / ease out
haul
furl the ….
przygotować ….
do zrzucenia
precz
luzuj
wybieraj
klar na ….

 

Ster Helm
port
starboard
hard a port
hard a starboard
hard over to port
hard over to starboard
luff
no higher
bear away
nothing off
steady
meet her
midships
helm 5 to port
helm 10 to starboard
heading 020
lewo
prawo
lewo na burt
prawo na burt
ster lewo na burt
ster lewo na burt
ostrzej
nie ostrzyć
pełniej
nie odpadać
tak trzymaj
kontruj
ster zero
ster 5 lewo
ster 10 prawo
KK 020
Przewodnik po Karaibach